... deny na bítovské faře od roku 1751 a od roku 1858 na faře v Korolupech. Knihy sňatků z bítovské fary jsou psány v letech 1751 - 1783 (13400) a 1785 - 1869 (13405) v latině. Po založení kor...

Farní matriky obce Korolupy byly vedeny na bítovské faře od roku 1751 a od roku 1858 na faře v Korolupech. Knihy sňatků z bítovské fary jsou psány v letech 1751 - 1783 (13400) a 1785 - 1869 (13405) v latině. Po založení korolupské farnosti vedli místní faráři knihu sňatků (14026) z let 1858 - 1918 již v jazyce německém. Všechny knihy jsou psány v německém ručně psaném písmu tzv. kurentu. Sňatek se až na výjimky odehrával v obci, kde žila nevěsta. Zápisy provedli faráři Johann Schmidmayer (1858 - 1859), Josef Erhard (1861 - 1885), Martin Sperka (1886 - 1903), Josef Anderl (1905 - 1907) a Anton Pošvář (1907 - 1923), kteří z valné většiny také oddávali. Svatbu 13. února 1906 celebroval v místním kostele sv. Vavřince korolupský rodák Heinrich Apeltauer z premonstrátského kláštera v Teplé (u Einsiedl bei Marienbad/Mnichov u Mariánských Lázní). Jednalo se o dvojitý rodinný svatební obřad Apeltauera Ignaze a Apeltauer Marie. Statkáře Rudolfa Ehera z Vratěnína a Marii Stiepani z Korolup oddával v roce 1912 ve znojemském kostele sv. Mikuláše tamější farář Josef Anderl, který působil až do roku 1907 v Korolupech. Dalším z řady běžných obřadů vystupující byl sňatek Jakoba Schwarze a Marie Soukopp 10. září 1918. Oddávajícím byl tentokrát farář Josef Rudisch z Drosendorfu. Jeden sňatek proběhl ve Vídni. Česká čeládka nebo čeští námezdní dělníci nezřídka volili svatbu v Lubnici nebo v Jemnici, kde pod jemnickým děkanátem sloužili čeští faráři.[1]

Dne 24. června 1928 proběhla v Uherčicích v zámecké kapli sv. Lucie svatba dcery majitele panství Manfreda de Collalto. Alfred Joseph Karl Maria z Liechtensteinu (6. červen 1900 Bratislava - 29. březen 1972 Klagenfurt), velkostatkář na zámku Högyesz v Maďarsku, syn Friedricha Aloyse Johannese prince z Liechtensteinu a matky Irmy hraběnky rozené Apponyi de Nagy-Appony (hrabě Gésa von Apponyi) byl zde ve 28 letech oddán s 22 letou Polyxenou Collalto et San Salvatore (16. říjen 1905 Teschendorf - 11. srpen 1984 Conegliano), dcerou otce velkostatkáře hraběte Manfreda de Collalto et San Salvatore a matky hraběnky Thekly rozené z Isenburg-Büdingenu. Mladý manželský pár oddával páter Hohenlohe a mezi svědky figurovali hrabě Karl Apponyi z Nagy-Appony, velkostatkář na panství Pálfa v Maďarsku, hrabě Rudolf Colloredo-Mannsfeld, velkostatkář na panství Sierndorfu v Dolním Rakousku, hrabě Alfons z Piatti z Vídně Am Hof 13, princ Alois z Liechtensteinu, velkostatkář na Ullendorfu.


DatumOddávajícíŽenichNevěstaSvědci
9. únor 1858Johann SchmidtmayerWoržischek Jakob (45) celoláník z Oslnovic čp. 8, syn zemřelého Jakoba Woržischek z Oslnovic, matka rozená JaničekSoukopp Katharina (21) v rodičovském domě v Korolupech čp. 30, dcera zemřelého Mathiase Soukoppa pololáníka z Korolup, matka Elisabeth rozená SchwarzJohann Schwarz třičtvrtěláník z Korolup a Ignatz Černny celoláník z Oslnovic
27. duben 1858Johann SchmidtmayerBeigl Franz (27) pololáník z Lubnice čp. 33, otec Andreas Beigl pololáník z Lubnice, matka MariaSchwarz Theresia (25) v Korolupech čp. 21, otec zemřelý Anton Schwarz celoláník, zemřelá matka Elisabeth rozená otci Martin Soukopp
9. květen 1858Johann SchmidtmayerBauer Georg (59) z Drosendorfu čp. 44 syn zemřelého celoláníka z Autendorfu u DrosendorfuHofbauer Anna Maria (46) v Korolupech čp. 48, dcera zemřelého Mathias HofbauerGeorg Tschoffa ⅛láník a Mathias Laufmann z Drosendorfu
19. říjen 1858Johann SchmidtmayerSchleinz Lorenz (29) v Korolupech čp. 19, zemřelý otec Johann Schleinz, zemřelá matka Anna Maria rozená Simonu ? celoláníku z KorolupDungler Anna Maria (28) v rodičovském domě čp. 42, otec Jakob Dungler celoláník z KorolupJohan Jandl celoláník z Korolup a ?
19. říjen 1858Johann SchmidtmayerHöcht Johann Georg (22) celoláník ve Vratěníně čp. 17, otec Mathias Höcht z Vratěnína, matka Katharina rozená SlamaDungler Juliana (24) v Korolupech čp. 42, zemřelý otec Jakob Dungler celoláník z Korolup, matka Elisabeth?
25. listopad 1858Johann SchmidtmayerDungler Carl (21) celoláník z Korolup čp. 42, zemřelý otec Jakob Dungler celoláník z Korolup, zemřelá matka Johanna rozená Platzer z KorolupApeltauer Johanna (19) v rodičovském domě čp. 37, otec Mathias Apeltauer celoláník z Korolup, matka Anna Maria rozená Blei z KorolupJohan Jandl celoláník z Korolup, Mathias Blei pololáník z Korolup a Mathias Apeltauer
24. květen 1859Johann SchmidtmayerRaab Franz (31) pololáník z Lubnice čp. 16, otec Mathias Raab celoláník z Vratěnína, matka Katharina dcera celoláníka z VratěnínaStiepani ? (22) v rodičovském domě v Korolupech čp. 8, otec Mathias Stiepani celoláník z Korolup, matka Maria dcera Johanna Hofbauer z LubniceJohann Jandl celoláník z Korolup, Josef Raab celoláník z Dančovic a Mathias Stiepani z Korolup
13. září 1859Johann SchmidtmayerNeunteufel Leopold (42) nádeník z Drosendorfu čp. 81, otec Michael Neunteufel ze SieghartsdorfuSchauaus Theresia (38) bytem v Korolupech čp. 20, otec Martin Schauaus z Korolup, zemřelá matka ?Mathias Stiepani a Anton ?
8. března 1860Johann SchmidtmayerMatzinger Mathias (39) z Felling čp. 1, otec Augustin Matzinger čtvrtláník z Podhradí a matka KhatharinaStadler Theresia (33) z Korolup čp. 41, otec Jakob Stadler z Korolup, matka Maria rozená TschoffaJakob Matzinger a Martin ?
5. září 1861Josef ErhardBlei Franz (23) z Korolup čp. 6, otec Mathias Blei pololáník z Korolup a matka Anna MariaJuliana (34) pololáník a vdova po zemřelém Wenzel Leidner pololáníku z Korolup v Korolupech čp. 43, dcera pololáníka Franze Überreitera pololáníka z Vratěnína čp. 3 a matky JulianyMathias Apeltauer celoláník z Korolup a Mathias Überreiter pololáník z Mešovic
5. listopad 1861Josef ErhardRegen Mathias (34) chalupník a tesař z ?, syn po zemřelém otci pololáníku Mathias Regen, matka MariaKotzian Elisabeth (20) v rodičovském domě v Korolupech čp. 22, otec Johann Kotzian pololáník z Korolup, matka Anna MariaJoahann Regen pololáník a Franz ? pololáník z Korolup
12. listopad 1861Josef ErhardFödinger Johann (42) chalupník a tesař z Gutmannsdorfu čp. 3, zemřelý otec Michael FödingerKauer Theresia (36) z Korolup čp. 62
25. únor 1862Josef ErhardStiepani Josef (27) syn po zemřelém celoláníku Martinu Stiepani v Korolupech čp. 39, matka Anna MariaApeltauer Elisabeth (29) v Korolupech čp. 55, otec Martin Apeltauer čtvrtláník z Korolup, matka rozená otci Johann Dungler? a Josef Jandl z Korolup
21. říjen 1862Josef ErhardKaurer (?) Laurenz (42) pololáník z Chvalkovic čp. 27, otec celoláník z ChvalkovicJandl Anna Maria (35) v Korolupech čp. 38, otec Johann Jandl celoláník v Korolupech, matka Maria rozená Apeltauer? a Josef Jandl čvrtláník z Korolup
11. listopad 1862Josef ErhardHofbauer Mathias (32) čtvrtláník z Korolup čp. 58, otec Martin Hofbauer z Korolup, zemřelá matka rozená Mathiasovi SoukuppStiepani Anna (32) v Korolupech čp. 39, zemřelý otec Martin Stiepani celoláník v KorolupechFranz Apeltauer a Josef Jandl (str.5)
5. červen 1883Josef ErhardRaab Johann (35) z Vratěnína čp. 44Schön Theresia (26)
5. červen 1883Josef ErhardSchön Josef (24) z Korolup čp. 44Überreiter Johanna (22) z Korolup čp. 10, otec Johann Überreiter pololáník z Korolup, Matka Maria
20. listopad 1883Josef ErhardApeltauer Jakob (33) z Korolup čp. 48Schwarz Maria (26) z Korolup čp. 61Joh Irschik a Andreas Apeltauer
20. listopad 1883Josef ErhardApeltauer Franz (26) z Lubnice čp. 44Schauaus Katharina (27) z Korolup čp. 62
11. listopad 1884Josef ErhardSchwarz Johann (30) z Korolup čp. 61, otec Franz Schwarz z Korolup, matka JohannaBlei Aloisia (23) z Korolup čp. 43, otec Franz Blei, matka Juliana narozená otci Franz Überreiter z Vratěnína(str. 25)
20. leden 1885Josef ErhardFranz Gollinger (29) z Korolup čp. 5Apollonia Stiepani (28) z Korolup čp. 35(str. 25)
3. srpen 1886Drosendorf f. GregorPfabigan Franz (44) hostinský z Großau čp. 13 (u Raabs an der Thaya)Beer Antonia (37) mistr mlynář Korolup čp. 1, vdova po Alexander Beer mistr mlynářský z Korolup, otec Franz Plach mistr mlynářský (Müllermeister) v Drosendorfu, matka Antonia rozená otci Johann Plach[2] Laurenz Leitner z Großau a Ferdinand Plach z Drosendorfu
24. leden 1888Martin SperkaStrobl Franz (23) pololáník z Lubnice čp. 9, otec Franz Strobl z Lubnice, matka Katharina narozená otci Andreas Beigl z LubniceBlei Maria (25) v rodičovském domě v Korolupech čp. 43, otec Franz Blei pololáník z Korolup, matka Juliana rozená otci Franz Überreiter z VratěnínaFranz ? z Lubnice a Mathias Überreiter pololáník z Mešovic
5. červen 1888Martin SperkaSchwarz Johann (22) v rodičovském domě v Korolupech čp. 67, otec Johann Schwarz pololáník z Korolup, matka Marie rozená otci Josef Jandl z KorolupJandl Maria (29) čtvrtláník z Korolup čp. 49, vdova, otec Jakob Voříšek celoláník z Oslnovic, matka Katharina narozená otci Mathias SoukoppSoukopp pololáník z Korolup, Stollhof pololáník z Hanerluden/Lubnice
27. srpen 1889Martin SperkaJindra Ladislav (25) z Jemnice čp. 41, otec Franz Jindra, matka Marie rozená ZrzavýBlažek Anna (26) v Korolupech čp. 27, otec Josef Blažek z Korolup, matka Johana rozená JordánekFranz Soukopp třičtvrtěláník z Korolup a Franz Blažek z Korolup
5. listopad 1889Martin SperkaBauer Andreas (36) čvrtláník z Podmyče čp. 24, otec Johann Bauer čtvrtláník z Podmyče, matka Katharina narozená otci Georg Stagl z Horního Břečkova/ ZaisaStadler Elisabeth (27) v rodičovském domě v Korolupech čp. 46, otec Jakob Stadler pololáník z Korolup, matka rozená Platzer(str. 27)
5. listopad 1889Martin SperkaSchleinz Franz (34) nádeník z Mešovic čp. 34, syn Marie SchleinzSoukopp Maria (28) v rodičovském domě v Korolupech čp. 29, dcera Elisabeth Soukopp(str. 27)
4. únor 1890Martin SperkaBoigner Franz (24) celoláník ze Stálek čp. 10, otec Johann Boigner pololáník ze Stálek, matka Maria narozená otci Anton ÜberreiterSoukopp ? (24) v rodičovském domě v Korolupech čp. 33, otec ? Soukopp pololáník z Korolup, matka Elisabeth rozená otci Mathias StiepaniJohann ? pololáník z Korolup a ? Soukopp pololáník z Korolup
10. únor 1890Martin SperkaŠtěpánek Martin (29) z Korolup čp. 27, ? Mathias Bártu Markvarec, matka Katharina rozená JelínekSchleinz Marie (26) v Korolupech na čp. 19, otec ? Schleinz z Korolup, matka Marie rozená otci Jakub Dunkler z KorolupFranz Blažek ? z Korolup a Johann ? celoláník z Korolup (str. 28)
3. únor 1891Martin SperkaBlei Anton (23) pololáník z Korolup čp. 43, otec Franz Blei pololáník z Korolup, matka Juliana narozená otci Franz ÜberreiterGollinger Katharina (24) v rodičovském domě čp. 5 v Korolupech, otec Jakob Gollinger pololáník z Korolup, matka Maria narozená otci Jakob Schwarz z KorolupMartin Blei pololáník z Korolup a Franz Gollinger pololáník z Korolup
23. únor 1892Martin SperkaSchwarz Josef (23) pololáník z Korolup čp. 67, otec Johann Schwarz pololáník z Korolup, matka Maria narozená otci Josef Jandl z KorolupSoukopp Maria (21) v rodičovském domě čp. 33, otec ? Soukop pololáník z Korolup, matka Elisabeth rozená otci Mathias Stiepani z Korolup? Stollhof pololáník z (Hafnerluden ?) a Franz ? celoláník ze Stálek
23. únor 1892Martin SperkaBeigel Josef (26) celoláník z Korolup čp. 21, otec ? Beigel celoláník z Korolup, matka Katharina narozená otci Jakob Hegenauer z VratěnínaDunkler Juliana (28) v rodičovském domě v Korolupech čp. 41, otec Karl Dunkler celoláník z Korolup, matka Johanna narozená otci Mathias Apetauer z KorolupAndreas Apeltauer celoláník z Korolup a Franz Soukopp třičtvrtěláník z Korolup
16. květen 1893Martin SperkaDeckenbach Johann (28) podruh (Häusler) z Jazovic čp. 35, otec Karl Deckenbach, matka Anna rozená otci Josef PelzerStiepani Johana (23) v rodičovském domě čp. 3 v Korolupech, otec Johann Stiepani, matka A. Maria rozená otci Johann Kotzian z KorolupFranz Stiepani celoláník z Korolup a Johann J? podruh ze Starého Petřína
7. listopad 1893Martin SperkaBaldreich Josef (24) reservista ( k.u.k. Infanterie Regiment Nr.1) a čtvrtláník z Korolup čp. 41, otec Jakob Baldreich čtvrtláník, matka Johana Tschoffa rozená otci Georg SchwarzStiepani Maria (19) v rodičovském domě v Korolupech čp. 47, otec Leopold Stiepani pololáník, matka Marie rozená otci Mathias Blei z KorolupJoh Irschik výměnkář z Korolup a Anton Solni pololáník z Korolup
8. květen 1894Martin SperkaKauer Karl (27) (k.k. Landwehr Infanterie Bataillone Nr. 18) z Korolup čp. 70, otec Johann Kauer, matka Maria narozená otci Georg SoukoppHofbauer Apollonia (26), otec Mathias Hofbauer z Korolup čp. 58, matka Anna otce Martin StiepaniFranz Soukopp třičvrtěláník z Korolup a Jakob Gollinger celoláník z Korolup
13. listopad 1894Martin SperkaStagel Johann (36) z Podmyče čp. 26, otec Georg Stagel, matka narozená otci Josef DeckenbachStadler Maria (29) z Korolup čp. 46, otec Jakob Stadler, matka narozená otci Jakob Platzer
19. únor 1895Martin SperkaKarlberger Mathias (27) voják (k.k. Landwehr Infanterie Bataillone Nr. 18) ze Starého Petřína čp. 16, otec Johan Karlberger ze Starého Petřína, matka Maria rozená JausenAndre Anna (30) z Korolup čp. 30. otec (Radovan?) Andre, matka Katharina narozená otci Mathias StroblJoh Irschik z Korolup a Johann ? podruh (Häusler) ze Starého Petřína
7. květen 1895Martin SperkaSoukopp Franz (32) pololáník z Korolup čp. 33, otec ? Soukopp pololáník, matka Elisabeth narozená otci Mathias StiepaniÜberreiter Anna (25) z Korolup čp. 10, otec Johann Überreiter pololáník, matka Maria narozená otci Mathias StiepaniFranz Soukopp třičtvrtěláník z Korolup a Josef Schwarz pololáník z Korolup
16. únor 1897Martin SperkaÜberreiter Josef (24) pololáník z Korolup čp. 10, otec Johan Überreiter pololáník z Korolup, matka Maria narozená otci Mathias StiepaniJandl Maria (23) z Korolup čp. 38, otec Jakob Jandl celoláník z Korolup, matka narozená otci Georg StiepaniJohann Stiepani celoláník z Korolup a Franz Soukopp pololáník z Korolup[3]
15. únor 1898Martin SperkaBartů Mathias (37), otec ? Bartů z Korolup čp. 19, matka rozená ŠtěpánekScheidl Katharina (40) z Korolup čp. 4 celoláník, otec Leopold Scheidl, matka Rosalia narozená otci Anton RehardJohann Schwarz z Korolup a Franz Blažek obchodník z Korolup (str. 31)
22. listopad 1898Martin SperkaSchwarz Josef (30) c. k. finanční úředník z Dačického cukrovaru, otec Josef Schwarz ze Znojma, matka Katharina narozená otci Franz StifterRoschitsch Maria (23) z Korolup, otec Johann Roschitsch obchodník (Kaufmann) z Uherčic, matka Maria rozená otci Johann HofmannRudolf Waněk mlynář z Uherčic a Peter Waněk mistr mlynářský z Korolup, svatba povolena fin. ředit. (k.k. Landesfinanzdirektion)
31. leden 1899Martin SperkaJandl Franz (30) celoláník z Korolup čp. 38, otec Jakob Jandl, matka Katharina narozená otci Georg StiepaniBeigel Juliana (30) z Korolup čp. 21, otec Andreas Beigel celoláník z Korolup, matka Katharina narozená otci Jakob HegenauerStiepani celoláník z Korolup a Überreiter pololáník z Korolup
7. únor 1899Martin SperkaMandl Josef (36) celoláník z Rancířova čp. 27, otec Laurenz Mandl celoláník z Rancířova, matka Johanna rozená LinsbauerDunkler Maria (27) z Korolup čp. 42, otec Karl Dunkler celoláník z Korolup, matka Jolana rozená otci Mathias ApeltauerJohann Irschik z Korolup a ? Apeltauer celoláník z Korolup
14. únor 1899Martin SperkaTesař Jakob (28) nádeník z Uherčic čp. 3, otec Franz Tesař nádeník z ?, matka Antonia rozená otci Franz TrnkaStiepani Maria (31) z Korolup čp. 23, otec ? Stiepani, matka Maria narozená otci Anton ZoderJakob Gollinger celoláník z Korolup a ? z Korolup
16. březen 1899Martin SperkaKisling Georg (27) z Schiltern (Langenlois) čp. 147, otec Johann Kisling pololáník z Schiltern, matka Khatarina rozená Georgu Stagel[4] [5] Stiepani Maria (32) v Korolupech čp. 55, otec Josef Stiepani, matka Elisabeth rozená otci Martin ApeltauerJohann ? z Schiltern a Jakob Gollinger z Korolup
1. srpen 1899Martin SperkaBrázda Franz (29) z Chvalkovic čp. 3, otec Brázda Franz, matka Marie rozená HavlíčekKovář Antonie (27) z Korolup čp. 64, otec Kovář Franz, matka rozená SmetanaJan Přívětivý nádeník z Bačkovic a Ignaz Smetana z Police
6. únor 1900Martin SperkaSchwarz Andreas (24) z Korolup čp. 36, otec Franz Schwarz pololáník z Korolup, matka Maria rozená PlatzerKomenda ? (20) v Korolupech čp. 7, otec Johann Komenda celoláník z Korolup, matka Maria rozená Fuchs? Apeltauer celoláník z Korolup a ? Apeltauer z Nespitz (str. 33)
4. únor 1902Martin SperkaEndl Franz (28) z Mešovic čp. 12, otec Johann Endl z Mešovic, matka Maria rozená LukschReiber Maria (22) v Korolupech čp. 34, otec Jakob Reiber, matka Katharina ÜberreiterFranz Jandl z Nespitz a Franz Soukopp z Korolup
21. říjen 1902Martin SperkaBeer Jakob (30) chalupník na čp. 72 v Korolupech, otec mistr mlynářský Alexander Beer z Korolup čp. 1, matka Eleonora rozená BrodesserPeigl Maria (19) chalupnice v Korolupech na čp. 72 a děvečka v Korolupech čp. 69, otec Peigl Franz z Korolup, matka ? narozená Antonu DunkleroviAnton Waněk mistr mlynářský z Korolup a Johann Dunkler z Vratěnína (str. 34)
11. listopad 1902Martin SperkaNevěčný Franz (26) z Korolup čp. 28, otec Anton Nevěčný nádeník z Korolup, matka Katharina FuchsSoukopp ? (26) v Korolupech čp. 54, otec Johann Soukopp, matka Maria Stiepani z Korolup? pololáník z Korolup a Franz Apeltauer pololáník z Korolup
12. květen 1903Martin SperkaBeigel Andreas (30) celoláník z Korolup čp. 21, otec Andreas Beigel celoláník z Korolup, matka rozená HögenauerSchwarz Maria (17) v Korolupech čp. 13, otec Franz Schwarz pololáník z Korolup, matka Maria rozená PlatzerA. Strobl pololáník z Nespitz a Franz Jandl celoláník z Korolup
21. červenec 1903Martin SperkaSchwarz Jakob (24) pololáník z Korolup čp. 13, otec Franz Schwarz, matka Maria rozená PlatzerApeltauer Johanna (22) , otec Mathias Apeltauer, matka Maria rozená BleiAndreas Dunkler pololáník z Nespitz a Josef Beigel celoláník z Korolup
28. července 1903Martin SperkaStiepani Johann (32) pololáník z Korolup čp. 31, otec Martin Stiepani pololáník, matka Maria rozená Apeltauer (otec Mathias) v KorolupechTschoffa Johanna (23) v rodičovském domě v Korolupech čp. 41, otec Johann Tschoffa pololáník, matka Theresia narozená Georg Schwarz z KorolupAndreas Apeltauer gruntovník z Korolup a ? Soukop z Korolup
2. květen 1904Josef Václavík z LubniceBurda Franz (25) záložník v Korolupech čp. 58, otec nádeník Franz Burda z Korolup, matka Agnes rozená Štěrba (otec Jakub) z Velkého Jeníkova/Groß Jenikau u TelčeVečeřa Antonia (21) děvečka na čp. 13 v Korolupech, otec Anton Večeřa čeledín na Mitrowitzhof/Mitrovický statek u Uherčic, matka Franziska rozená Janíček (otec Franz) z DomamiluFranz Slabý kovářský mistr z Korolup čp. 19 a Jakub Prát nádeník z Korolup čp. 71 (str. 35)
21. listopad 1905Josef AnderlKotzian Laurenz (30) záložník (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99) v Korolupech čp. 22, otec Franz Kotzian z Korolup, matka Anna Maria narozená Mathias Apeltauer z KorolupTschoffa Maria (21), otec Johann Tschoffa pololáník z Korolup, matka Theresia narozená Georg Schwarz z KorolupFranz Stiepani z Korolup čp. 60 a Johann ? z Korolup čp. 9
21. listopad 1905Josef AnderlTschoffa Johann (27) pololáník z Korolup čp. 41 (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Johann Tschoffa pololáník z Korolup, matka Theresia narozená Georgovi Schwarz v KorolupechJandl Maria (25) z rodičovského domu v Korolupech čp. 49, otec Leopold Jandl, matka Maria rozená Voříšek z KorolupFranz Soukopp z Korolup čp. 69 a Josef Schwarz z Korolup čp. 67
13. únor 1906Heinrich Apeltauer prem. z kláštera v Teplé u Einsiedl bei Marienbad/Mnichov u Mariánských LázníApeltauer Ignaz (29) celoláník z Korolup čp. 37 (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Andreas Apeltauer, matka Katharina narozená Franz Fuchs z MešovicSchwarz Maria (20) z Korolup čp. 61, otec Johann Schwarz pololáník z Korolup, matka Albina narozená Franz Blei z KorolupMartin Stiepani pololáník z Korolup čp. 31 a Johann Soukopp pololáník z Korolup čp. 16
13. únor 1906Heinrich Apeltauer prem. z kláštera v Teplé Einsiedl bei Marienbad/Mnichov u Mariánských LázníSchwarz Franz (29) celoláník z Korolup čp. 15, otec Leopold Schwarz, matka Katharina narozená Johann Steindl z LospitzApeltauer Maria (22) z Korolup čp. 37, otec Andreas Apeltauer, matka Katharina narozená Franz Fuchs z NespitzSteindl z Lospitz čp. 3 a Franz Fuchs z Nespitz čp. 26
20. květen 1906Josef AnderlKalenda Johann (23) záložník c. k. pěšího pluku z Police čp. 1, otec Johann Kalenda služebník z Uherčic, matka Marie rozená otci Mathias Veverka ze Schinkahof v Piesling/PísečnáBlažek Johanna (26) z Korolup čp. 59, otec Franz Blažek z Korolup (otec Josef Blažek a matka Johhanna rozená Jordanek), matka Juliana narozená tesaři Johannu Paul z KorolupFranz Stiepani z Korolup čp. 60 a ?
23. říjen 1906Josef AnderlHarrer Leopold (43) pololáník ze Stálek čp. 53, otec Josef Harrer pololáník ze Stálek, matka Elisabeth rozená Stiepani z KorolupSchremser Maria (33) z rodičovského domu čp. 73 v Korolupech, otec Franz Schremser z Korolup, matka Katharina rozená Dunkler z KorolupJosef Eidher pololáník ze Stálek čp. 72 a Andreas Apeltauer pololáník z Korolup čp. 40
27. listopadu 1906Josef AnderlSchauaus Jakob (56) z Korolupy čp. 62, otec Martin Schauaus z Korolup, matka Anna Maria narozená KauerBaldreich Maria (22) děvečka z Korolup na čp. 13, otec Jakob Baldreich z Mešovice, matka Josefa narozená Franziska Křivánek z Nespitzstr. 38
23. duben 1907Josef AnderlEker Peter (40) z Jazovic čp. 16, otec ? Eker z Jazovic, matka Anna rozená Hummel z JazovicStiepani Maria (28) z Korolup čp. 3, otec Johann Stiepani, matka Anna Maria rozená Kotzian z Korolup (otec Johann narozen v Hafnerluden)Mathias Jausen pololáník z Jazovic čp. 4 a Johann Deckenbach chalupník z Jazovic čp. 35 (Starý Petřín)
8. říjen 1907Josef Václavík v LubniciSetzer Johann (32) z Podhradí (Freistein) čp. 17, záložník (k.k. Landwehr Infanterie Regiment Nr. 5), otec Setzer Anton z Freistein, matka Eleonora rozená Silberbach z Drosendorfu (otec Josef)Nevěčný Katharina (27) z Korolup čp. 27, otec Anton Nevěčný z Korolup, matka Katharina rozená Fuchs (otec Jakob Dančovice fara Alt Hart) z KorolupFranz Apeltauer pololáník z Korolup čp. 6 a Franz Setzer z Mallersbach (u Hardegg) čp. 22
19. listopad 1907Anton PošvářBurda Johann (24) z Korolup čp. 19, otec Burda Franz nádeník z Korolup, matka Agnes rozená Štěrba z TelčeStiepani Antonia (27) z Korolup, otec Stiepani Johann chalupník čp. 3, matka Anna Maria rozená Kotzian z Hafnerluden/LubniceJohann Deckenbach z Jasowitz/Jazovic čp. 35 a Franz Burda z Uherčic čp. 46
14. leden 1908Franz Hlavička v JemniciTáborský Peter (27) z Radotic čp. 43 záložník (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Franz Táborský chalupník z Radotic, matka rozená Nevrkla z RadoticRačický Maria (23) děvečka na čp. 6, otec Franz Račický chalupník z Louky (Jemnice), matka rozená Valla (Vala) z TřebelovicAnton Račický z Louky a Franz Ševelda z Oponešic
17. listopad 1908Anton PošvářNiederhafner Georg (29) z Dančovic čp. 21, záložník (k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Brünn“ Nr. 14), otec Mathias Niederhafner pololáník z Dančovic, matka Theresia rozená Schön z DančovicSchwarz Maria (23) z Korolup, otec Leopold Schwarz pololáník z Korolup čp. 15, matka Katharina rozená Steindl z KorolupJohann Schön gruntovník z Dančovic čp. 6 a M. Steindl gruntovník z Lovčovice/Lospitz čp. 30
24. listopad 1908Anton PošvářTschoffa Georg (26) z Korolup čp. 41, otec Johann Tschoffa celoláník z Korolup čp. 41, matka Theresia rozená Schwarz (otec Georg) z KorolupTschoffa Maria (28) pololánička z Korolup čp. 41, vdova po zemřelém Johannu Tschoffa pololáníku z Korolup čp. 41, otec Leopold Jandl gruntovník z Korolup čp. 49, matka Maria rozená Voříšek z OslnovicJosef Baldreich gruntovník z Korolup čp. 17 a Franz Soukopp gruntovník z Korolup čp. 69
1. listopad 1909Anton PošvářEndl Josef (22) nádeník (Taglöhner) v Korolupech na čp. 39 v záloze (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Endl Eduard nádeník z Police, matka Maria rozená Ševelda v PoliciNeshyba Anastasia (22) děvečka v Korolupech na čp. 39, otec Johann Neshyba chalupník z Loukovic (Laukowitz) čp. 54, matka Franziska rozená Benc z Loukovic(tři křížky) Růžička nádeník z Police čp. 86 a Kauer pololáník z Korolup čp. 18
25. leden 1910Anton PošvářApeltauer Jakob (23) pololáník z Korolup čp. 48, otec Apeltauer Jakob pololáník z Korolup, matka Maria rozená Schwarz z KorolupJandl Franziska (22) z Korolup čp. 49, otec Leopold Jandl z Korolup čp. 49, matka Maria rozená Vořišek z OslnovicJohann Soukopp pololáník z Korolup čp. 16 a Franz Tschoffa pololáník z Korolup čp. 41
5. duben 1910Anton PošvářSoukopp Franz (53) gruntovník z Korolup čp. 69, otec Johann Soukopp gruntovník z Korolup, matka Johanna rozená Gollinger z KorolupBlei Katharina (53) z Korolup čp. 6, vdova po zemřelém Martinovi Blei z Korolup čp. 6, otec Johann Komenda z Korolup, matka Appolonia Zach rozená ve VratěníněFranz Apeltauer pololáník z Korolup čp. 6 a Franz Blažek z Korolup čp. 59 (rozvod od stolu a lože povolen v Jemnici)
12. duben 1910Anton PošvářSoukopp Johann (27) z Korolup čp. 16, otec Johann Soukopp pololáník z čp. 16, matka Anna Maria rozená Irschik z KorolupApeltauer Katharina (22) z Korolup čp. 40, otec Andreas Apeltauer pololáník z Korolup čp. 40, matka Juliana rozená Komenda z Korolup? Apeltauer pololáník z Korolup čp. 6 a Johann Swarz pololáník z Korolup čp. 61
19. červenec 1910Anton PošvářMold Franz (31) gruntovník (Grundbesitzer) z Langau čp. 36, otec Florian Mold gruntovník z Langau, matka Maria rozená Reiss z LangauDunkler Maria (32) z Korolup čp. 68, otec Johann Dunkler sedlák z Korolup, matka Johanna rozená Jandl z KorolupMartin Stiepani gruntovník (Grundbesitzer) z Korolup čp. 31 a Johann Blüml gruntovník z Langau čp. 11
14. srpen 1910Anton PošvářNovák Franz (25) záložník (k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Brünn“ Nr. 14) ve službě (Dienstkraft) v Korolupech čp. 35, otec Novák Johann nádeník z Opatova/Opatau čp. 174, matka Franziska rozená Tuna z OpatovaProkeš Antonia (23) služka v Korolupech čp. 21, otec Johann Prokeš nádeník z Bačkovic čp. 6, matka Apolonia rozená Kasal z BačkovicM. Schwarz gruntovník (Grundbesitzer) z Korolup čp. 36 a A. Beigel gruntovník (Grundbesitzer) z Korolup čp. 21
4. únor 1911Anton PošvářHögenauer Karl (51) z Wolfsbachu čp. 22, otec Högenauer Franz z Vratěnína čp. 8, matka Johanna rozená Fetscher z Luden u Raabs) an der ThayaStiepani Maria (27) z Korolup čp. 12, otec Franz Stiepani pololáník z Korolup čp. 12, matka Maria rozená Stadler z Tiefenbach/Hluboká u PísečnéJosef N? z Heinrichsreith čp. 2 u Drosendorfu a Mathias Luksch z Korolup čp. 20
2. květen 1911Anton PošvářProchazka Franz (27) z Chvalatic čp. 43, otec Karl Prochazka z Chvalatic čp. 43, matka Theresia Scherer z ChvalaticVyhlidal Juliana (33) z Korolup čp. 24, otec Franz Vyhlidal z Korolup, matka rozená Noha z UherčicJohann Stiepani pololáník z Korolup čp. 9 a Franz Scherer z Chvalatic čp. 78
15. říjen 1911Raimund Jungbauer ve Vídni XII., NeumargaretenStiepani Franz (30) z Korolup čp. 60, otec Franz Stiepani, matka Theresia rozená Apeltauer z KorolupBaldreich Josefa (20) z Korolup čp. 6 u Karoline Baldreich, zemřelý otec Josef Baldreich z Police, matka Josefa rozená KřivánekFriedrich Postl Ramperstorffergasse čp. 40 Wien V. a Franz Kotzian Hahngasse čp. 24 Wien IX.
16. leden 1912Anton PošvářKomenda Johann (34) z Lubnice čp. 7, otec Andreas Komenda pololáník z Lubnice čp. 7, matka Juliana Stiepani z Korolup (otec Franz Stiepani)Stiepani Katharina z Korolup čp. 12, otec pololáník z Korolup čp. 12, matka Maria rozená Stadler z Tiefenbach/Hhluboká u PísečnéJohann Strobl pololáník z Lubnice čp. 28 a Jakob Högenauer z Wolfsbach (Dolní Rakousko) čp. 22
6. února 1912Anton PošvářHochrainer Johann (29) záložník c. k. pěšího pluku č. 99 (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99) z Podhradí čp. 12, otec Johann Hochrainer, matka Maria rozená Reiber z FreisteinVyhlidal Antonia (25) z Korolup čp. 24, otec Franz Vyhlidal z Korolup, matka Khatarina rozená Noha z UherčicAlois Steinbrecher z Freistein č. 15 a Franz Prochaska z Chwallatitz čp. 43
13. únor 1912Anton PošvářKomenda Josef (28) záložník c. k. pěšího pluku č. 99 (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99) z Korolup čp. 7, otec Johann Komenda celoláník z Korolup, matka Maria rozená Fuchs z NespitzStiepani Justina (27) z Korolup čp. 35, otec celoláník Johann Stiepani, matka Marie rozená Beigel z KorolupFranz Apeltauer pololáník z Korolup čp. 6 a Franz Gollinger pololáník z Korolup čp. 5
13. únor 1912Anton PošvářStiepani Johann (24) dělostřelec v záloze z Korolup (Kanonier, Festungsartillerie-Regiment) z Korolupy čp. 35, otec Johann Stiepani celoláník z Korolup, matka Maria rozená Beigel z KorolupKomenda Johanna (25) z Korolup čp. 7, otec Johann Komenda celoláník, matka Maria rozená Fuchs z Nespitz/MešoviceAndreas Beigel celoláník z Korolup čp. 21 a Andreas Schwarz celoláník z Korolup čp. 36
19. únor 1912Anton PošvářPfeifer Josef (24) z Podhradí čp. 83 náhradní záložník pěšího c. k. pluku č. 24 (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 24), otec Pfeifer Augustin, matka Antonia Štěpanovsky z FreisteinOndráček Maria Karolina (23) z Korolup čp. 76, otec Philipp Ondráček z Korolup, matka Maria rozená Benda z PoliceAnton Ondráček z Uherčic čp. 55 a Franz Müller z Freistein čp. 25
19. listopad 1912Josef Anderl v kostele sv. Mikuláše ve ZnojměEher Rudolf (28) z Vratěnína čp. 16, otec Sebastian Eher, matka Maria rozená Dunkler (Josef) z VratěnínaStiepani Maria (26) z Korolup čp. 35, otec Johann Stiepani celoláník z Korolup, matka Maria rozená Beigel (Andreas) z KorolupUrban Urbanek z Vratěnína a Josef Komenda celoláník z Korolup čp. 7
7. leden 1913Anton PošvářBaldreich Karl (30) z Korolup čp. 26, otec Josef Baldreich, matka Josefa rozená Křivánek z PoliceSobotka Maria (22) děvečka z Korolup čp. 39, otec Johann Sobotka nádeník u Uherčic, matka Anna rozená Novák z Pirnitz/BrtniceJakob Baldreich z Korolup čp. 62 a Johann Baigl ze statku Grösinghof u Stálek (str. 45)
21. leden 1913Anton PošvářStiepani Josef (42) z Korolup čp. 52, otec pololáník Franz Stiepani z Korolup čp. 18, matka Elisabeth rozená Reiber z KorolupWohl Katharina z Korolup čp. 52, otec Johann Wohl, matka Maria rozená Sommer z KorolupFranz Jandl celoláník z Korolup čp. 38 a Johann ? pololáník z Korolup čp. 61
8. duben 1913Anton PošvářBoigner Jakob (24) z Korolup čp. 25, syn Marie Boigner z Freistein, otec Franz Boigner z Freistein čp. 38 a manželka Anna rozená Stiedl v Freistein/PodhradíČermák Maria (21) z Korolup čp. 25, otec Ignaz Čermák z Alt-Dietmanns (Dolní Rakousko) čp. 81, matka Maria rozená Vevera v Kollmitz u Raabs an der ThayaJohann ? z Korolup čp. 28 a Franz Schenkirsch tesař (Zimmerer, Zimmermann) z Korolup čp. 14
13. květen 1913Anton PošvářEidher Karl (27) pololáník ze Stálek čp. 49, otec Eidher Johann, matka Elisabeth rozená Wagner ze StálekDunkler Juliana (32) z rodičovského domu čp. 68 v Korolupech, otec Dunkler Johann, matka Johanna rozená Jandl z KorolupFranz W? z Langau čp. 36 a Johann Eidher z Schaffa/Šafov čp. 52
3. červen 1913Anton PošvářStollhof Franz (28) v rodičovském domě v Mešovicích čp. 17 záložník (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Leopold Stollhof čtvrtláník z Mešovic, matka Maria rozená Kainz z MešovicLuksch Ernestine (28) v rodičovském domě v Korolupech čp. 20, otec Mathaeus Luksch celoláník z Korolup, matka Anna Maria rozená Stiepani z KorolupJohann Linbauern celoláník z Rancířova čp. 51 a Johann ? pololáník z Korolup čp. 12
3. červen 1913Anton PošvářLuksch Johann (31) v rodičovském domě v Korolupech čp. 20, otec Mathaeus Luksch celoláník z Korolup, matka Anna Maria rozená Stiepani z KorolupStiepani Maria (30) v rodičovském domě čp. 11, otec Franz Stiepani pololáník z Korolup, matka Elisabeth rozená Überreiter z KorolupFranz Stadler pololáník z Korolup čp. 46 a Schön pololáník z Korolup čp. 44
15. červenec 1913Anton PošvářApeltauer Franz (35) v rodičovském domě čp. 37, otec Andreas Apeltauer celoláník z Korolup, matka Katharina Fuchs z MešovicGollinger Maria (26) v rodičovském domě čp. 5, otec Franz Gollinger pololáník z Korolup, matka Apollonia rozená Stiepani z KorolupJosef Stiepani celoláník z Korolup čp. 18 a Johann Stiepani pololáník z Korolup čp. 9
15. červenec 1913Anton PošvářGollinger Josef (28) v rodičovském domě čp. 5 záložník (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Franz Gollinger pololáník z Korolup, matka Apollonia rozená Stiepani z KorolupApeltauer Theresia (25) v rodičovském domě čp. 37, otec Andreas Apeltauer celoláník z Korolup, matka Katharina rozená Fuchs z NespitzFranz Stiepani celoláník z Korolup čp. 39 a Anton Blei pololáník z Korolup čp. 43
20. červenec 1913Anton PošvářEndl Augustin (24) ve službě na čp. 44 v Korolupech, záložník (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Eduard Endl nádeník z Police, matka Marie rozená Sevelda z BudkovaTříletá Marie (18) služka v Korolupech na čp. 44, otec Josef Tříletý tesař z Kostník, matka Antonia rozená Mochar z KostníkFranz Stadler pololáník z Korolup čp. 46 a Josef Schön pololáník z Korolup čp. 44
16. září 1913Anton PošvářEntenfellner Johann (37) z rodného domu v Habersdorfu na čp. 1 (mlýn), farnost Asperhofen v D. Rakousku, syn mistra mlynářského Ferdinanda Entenfellnera narozeného v Elsbachu okres Tulln, nyní bytem v Korolupech na mlýně čp. 1matka Maria Anna rozená otci Johann Stockhammer z Einsiedel v D. RakouskuWaněk Berta (35) z rodného domu v Korolupech čp. 1, otec Peter Waněk mistr mlynářský, matka Anna Maria rozená otci Franz Oberbauer z HöhenbergAnton Waněk (k.k. Gendarmerie Wachtmeister) z Police a Ferdinand Entenfellner mistr mlynář z Habersdorfu
18. květen 1915Anton PošvářMatzinger Johann (28) celoláník z Podhradí čp. 73, otec Matzinger Anton, matka Maria rozená Karlberger z PodhradíVyhlídal Agnes (25) v rodičovském domě v Korolupech čp. 24, otec Vyhlídal Franz obchodník, matka Katharina rozená Noha z Oslnovic (Höslowitz)Johann Stiepani pololáník z Korolup čp. 31 a Franz Prochaska z Čížova čp. 45 (Zaisa) u obce Horní Břečkov
18. srpen 1918Anton PošvářStrobl Jakob (40) celoláník z Korolup čp. 63, otec Strobl Johann, matka Anna Maria rozená Stiepani v KorolupechHanek Maria (26), děvečka v Korolupech na čp. 69, otec Franz Hanek z Kdousova na čp. 5, matka Maria rozená Walla (Vala) v Kdousově[6] Jakob Baldreich statkář z Korolup čp. 17 a Jakob Nekula statkář z Kdousova čp. 38
10. září 1918Josef Rudisch v DrosendorfuSchwarz Jakob (39) pololáník z Korolup čp. 13, otec Franz Schwarz z Korolup, matka Anna Maria rozená ?Soukopp Maria (38) v rodičovském domě čp. 53 v Korolupech, otec Mathias Soukopp celoláník, matka Theresia rozená Apeltauer z KorolupAndreas Schwarz celoláník z Korolup čp. 36 a Andreas Beigel celoláník z Korolup čp. 21
  1. Acta Publica: Moravský zemský archiv Brno, římskokatolický farní úřad Bítov, 1751 - 1783 (13400) a 1785 - 1869 (13405), římskokatolický farní úřad Korolupy 1858 - 1918 (14026)
  2. Geschenk des Müllermeisters Plach in Drosendorf, 1893
  3. Zörlein-Stammbaum - Überreiter, Jandl, Soukopp, Raab usw.
  4. Karl Kisling zdědil v Unterthürnau (Drosendorf) po otci Ferdinandu Kislingovi mlýn a oženil se v roce 1929 s Johanou Bauer z tzv. Loibing-Mühle (Libuňský mlýn) ve Frejštejně (1949 Podhradí), dcerou Josefa Bauera mistra mlynářského na Loibing-Mühle. Za svědky šli Adalbert Bauer řezník z Podhradí a Anton Kisling spolumajitel mlýna (Loibing -Mühle) v Pohradí a mistr mlynářský. Libuňský mlýn stával u prvního moravského mostu přes Dyji, nad Frejštejnem a nesl název podle místa "Loibing" zachyceném na prvním vojenském mapování z 60. let 18. století. Místa (Flurnamen) s Loib, Leib, Lib a Löb označují Lichtort, leuchtender Ort (Sagenhafte Wanderungen zu magischen Orten in Leipzig und Umgebung: Mythen und Legenden, Prähistorische Flurnamen, Fundstätten, Kultplätze; Band 1: Das Stadtgebiet von Leipzig, Band 1, str. 188).
  5. Kunstmühle v Unterthürnau (tak se nazývaly mlýny, které vykazovaly od 19. století velmi moderní mlynářskou techniku) patřil rodině Kisling, proto se mu říká někdy "Kislingmühle" nebo "Kislinghaus". Rakouský architekt Erich Franz Leischner (architekt sociální výstavby ve Vídni „Robert-Blum-Hofu a „Franz-Kurz-Hofu) si oblíbil okolí Drosendorfu a letní dovolenou často trávil právě u Kislingů (Karl Kiessling) na mlýně. Slovo dalo slovo a Leischner navrhl také novou přestavbu Kislingům. Zejména upoutá hranolovitá věž se skleněnými průhledy do okolí. Mlýn zdobí betonové plastiky a sgrafito mlynářských synků a sluneční hodiny. Vzhledem k tomu, že Kislingovi měli hodně neprovdaných dcer, tak architekt Leischner navrhl spoustu obytného prostoru. Navrhoval také vnitřní mobiliář, z něhož je podstatná část zachována, dokonce i koupelny.
  6. Josef Gollinger narozený 21. 12. 1878 v Korolupech otci Jakob Gollinger pololáníku v Korolupech čp. 66 a matce Maria se oženil 25. 2. 1919 s Franziska Hanek z Kdousova.
  Go to top  

This article is issued from web site Wikibooks. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under "Creative Commons - Attribution - Sharealike" [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the "GNU Free Documentation License" [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages [3] [4] [5] [6] [7]. Web links: [1] [2]